Statistikas tabula

Darbinieki (darba ņēmēji) pēc darba līguma veida un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG180
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 22.02.2019