Statistikas tabula

Blakusdarbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā

Tabulas kods datubāzē
NBG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 22.02.2019