Statistikas tabula

Blakusdarbā nodarbinātie pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG150
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti