Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 22.02.2019