Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti