Statistikas tabula

Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji pa vecuma grupām un pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti