Statistikas tabula

Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem

NBG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 24.02.2020