Statistikas tabula

Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis Latvijas reģionos (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti