Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes Latvijas reģionos

NBG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 24.02.2021