Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes Latvijas reģionos

Tabulas kods datubāzē
NBG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti