Statistikas tabula

Nodarbinātības līmenis pēc tautības un dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG021
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti