Statistikas tabula

Ekonomiskās aktivitātes līmenis pēc tautības un dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti