Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti