Statistikas tabula

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc papildu izglītības pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB300c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 15.11.2018