Statistikas tabula

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa pa ceturkšņiem

NB270c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti