Statistikas tabula

Ekonomiski neaktīvie iedzīvotāji pēc statusa pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB270c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti