Statistikas tabula

Ekonomiski aktīvie un neaktīvie iedzīvotāji un ekonomiskās aktivitātes līmenis pa vecuma grupām un pēc dzimuma pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB260c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti