Statistikas tabula

Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB231c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti