Statistikas tabula

Bezdarbnieku aktivitātes darba meklēšanā pa ceturkšņiem

NB231c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti