Statistikas tabula

Bezdarbnieki pēc dzimuma un darba pārtraukšanas iemesliem pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB220c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti