Statistikas tabula

Bezdarbnieki pēc dzimuma un darba pieredzes pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB210c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti