Statistikas tabula

Bezdarba līmenis pēc dzimuma un vecuma grupām pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB190c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti