Statistikas tabula

Blakusdarbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB170c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 15.11.2018