Statistikas tabula

Blakusdarbā nodarbinātie pēc dzimuma pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB150c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada 3. ceturksni 15.11.2018