Statistikas tabula

Blakusdarbā nodarbinātie pēc dzimuma pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB150c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti