Statistikas tabula

Darbinieki (darba ņēmēji) pēc mēneša neto (pēc nodokļu) darba samaksas lieluma (eiro) pamatdarbā pa ceturkšņiem (%)

Tabulas kods datubāzē
NB141c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti