Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc profesijas un dzimuma pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB100c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti