Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc papildu izglītības pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB090c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti