Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc statusa un dzimuma pa ceturkšņiem

NB070c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 4. ceturksni 24.02.2021