Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc statusa un dzimuma pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB070c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti