Statistikas tabula

Nodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB050c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti