Statistikas tabula

Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem pa ceturkšņiem

NB040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 3. ceturksni 16.11.2020
Par 2020. gada 4. ceturksni 24.02.2021