Statistikas tabula

Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti