Statistikas tabula

Iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa, izglītības līmeņa un dzimuma pa ceturkšņiem

Tabulas kods datubāzē
NB030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti