Statistikas tabula

Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā

NB002m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada decembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada janvāri 03.03.2020
Par 2020. gada februāri 01.04.2020
Par 2020. gada martu 30.04.2020
Par 2020. gada aprīli 03.06.2020
Par 2020. gada maiju 02.07.2020
Par 2020. gada jūniju 30.07.2020
Par 2020. gada jūliju 01.09.2020
Par 2020. gada augustu 01.10.2020
Par 2020. gada septembri 30.10.2020
Par 2020. gada oktobri 02.12.2020