Statistikas tabula

Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā

Tabulas kods datubāzē
NB002m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada jūliju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada augustu 01.10.2018
Par 2018. gada septembri 31.10.2018
Par 2018. gada oktobri 30.11.2018