Statistikas tabula

Nodarbināto skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.

Tabulas kods datubāzē
NB001m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada jūliju
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gada augustu 01.10.2018
Par 2018. gada septembri 31.10.2018