Statistikas tabula

Nodarbināto skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.

NB001m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada oktobri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada novembri 09.01.2020
Par 2019. gada decembri 31.01.2020
Par 2020. gada janvāri 02.03.2020
Par 2020. gada februāri 01.04.2020
Par 2020. gada martu 30.04.2020
Par 2020. gada aprīli 04.06.2020
Par 2020. gada maiju 01.07.2020
Par 2020. gada jūniju 31.07.2020
Par 2020. gada jūliju 31.08.2020
Par 2020. gada augustu 30.09.2020
Par 2020. gada septembri 30.10.2020
Par 2020. gada oktobri 30.11.2020