Statistikas tabula

Nodarbināto skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.

Tabulas kods datubāzē
NB001m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada decembri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gada janvāri 01.03.2019
Par 2019. gada februāri 01.04.2019
Par 2019. gada martu 30.04.2019
Par 2019. gada aprīli 04.06.2019
Par 2019. gada maiju 01.07.2019
Par 2019. gada jūniju 31.07.2019
Par 2019. gada jūliju 30.08.2019
Par 2019. gada augustu 30.09.2019
Par 2019. gada septembri 31.10.2019
Par 2019. gada oktobri 29.11.2019