Statistikas tabula

Nodarbināto skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.

Tabulas kods datubāzē
NB001m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada septembri
Dati atjaunoti