Statistikas tabula

Nodarbināto skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.

NB001m
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada oktobri
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada novembri 18.12.2020
Par 2020. gada decembri 29.01.2021
Par 2021. gada janvāri 03.03.2021