Statistikas tabula

Ilgstošie bezdarbnieki pa vecuma grupām un pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG260
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ilgstošie bezdarbnieki
Personas, kuras ir bez darba 12 mēnešus un ilgāk, aktīvi meklē darbu un tā atrašanas gadījumā ir gatavas sākt strādāt tuvāko 2 nedēļu laikā.