Statistikas tabula

Pašnodarbinātie (darba devēji, pašnodarbinātie, neapmaksātās personas) pēc profesijas

Tabulas kods datubāzē
NBG240
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Pašnodarbinātais [darbaspēka apsekojums]

Persona, kura strādā savā uzņēmumā, profesionālajā praksē vai zemnieku (zvejnieku) saimniecībā ar mērķi gūt ienākumus vai labumus un nenodarbina nevienu citu personu.