Statistikas tabula

Darbinieki (darba ņēmēji) pēc darba līguma veida un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG180
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Darbinieks (darba ņēmējs) [darbaspēka apsekojums]

Persona, kura strādā pie valsts vai privāta darba devēja un par padarīto darbu saņem atlīdzību naudā (algu, regulāras prēmijas un piemaksas, honorāru, naudas balvas, dzeramnaudu) vai natūrā (precēs vai pakalpojumos).