Statistikas tabula

Blakusdarbā nodarbinātie pēc nostrādāto stundu skaita nedēļā

Tabulas kods datubāzē
NBG160
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Blakusdarbs [darbaspēka apsekojums]

Visas tās darbības, kuras nav pamatdarbs, bet dod papildienākumus.