Statistikas tabula

Blakusdarbā nodarbinātie pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG150
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Blakusdarbs [darbaspēka apsekojums]

Visas tās darbības, kuras nav pamatdarbs, bet dod papildienākumus.