Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc faktiski nostrādāto stundu skaita nedēļā un dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums