Statistikas tabula

Normālu un nepilnu darbalaiku nodarbinātie iedzīvotāji pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Normālais (pilns) darbalaiks

Laiks, kuru darbinieki (arī darba devēji un pašnodarbinātie) parasti strādā (vismaz 40 stundas nedēļā), kā arī normatīvajos tiesību aktos noteiktais saīsinātais darbalaiks atsevišķu kategoriju darbiniekiem.

Nepilns darbalaiks

Nostrādātais laiks, kas parasti ir mazāks par 40 stundām nedēļā (nepilna slodze, nepilna darba diena vai nepilna darba nedēļa), kā arī to personu, kuras pašas sevi uzskata par nepilnu darbalaiku strādājošām (neatkarīgi no nostrādāto stundu skaita).