Statistikas tabula

Nodarbinātie pēc saimnieciskās darbības veida un dzimuma (NACE 2.red.)

Tabulas kods datubāzē
NBG081
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums