Statistikas tabula

Nodarbinātie pa vecuma grupām un pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
NBG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums