Statistikas tabula

Iedzīvotāji 15-74 gadu vecumā pēc ienākumu veidiem

Tabulas kods datubāzē
NBG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti