Statistikas tabula

Ekonomiskās aktivitātes, nodarbinātības un bezdarba līmenis Latvijas reģionos (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ekonomiskās aktivitātes līmenis

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.

Nodarbinātības līmenis

Nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.

Bezdarba līmenis

Bezdarbnieku īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā.