Statistikas tabula

Bezdarba līmenis pēc tautības un dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG022
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Bezdarba līmenis

Bezdarbnieku īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā.