Statistikas tabula

Nodarbinātības līmenis pēc tautības un dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG021
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Nodarbinātības līmenis

Nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.