Statistikas tabula

Ekonomiskās aktivitātes līmenis pēc tautības un dzimuma (%)

Tabulas kods datubāzē
NBG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums
Ekonomiskās aktivitātes līmenis

Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju īpatsvars procentos atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju kopskaitā.